ข้อแตกต่างระหว่างระบบการขนส่งและระเบียบการของบริษัทสยามฯ และบริษัทขนส่งอื่นๆทั่วไป

  • บริษัทสยามฯเป็นบริษัทเดียวที่มีสถานีรับของให้กับนักศึกษาถึง 107 แห่งใน 41 รัฐ เพื่อนักศึกษานำของไปส่งโดยตรงที่บริษัทตัวแทนรับของ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหาย หากต้องส่งทางไปรษณีย์หรือ UPS ไปยังที่เก็บของบริษัทอื่นๆ
  • ยอดการส่งออกทางทะเลและทางอากาศในปี 2016 มีมากกว่า 95000 กิโล หรือ 95 ตัน
  • บริษัทสยามฯให้คำแนะนำและพิธีการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งส่งออกและนำเข้าประเทศไทย
  • บริษัทสยามฯออกใบประกอบการส่งสินค้า BILL OF LADING ให้กับผู้ส่งออกตามกฎหมายพาณิชย์นาวีสหรัฐ
  • บริษัทสยามให้บริการส่งออกทางทะเลทุกอาทิตย์จากทุกๆท่าเรือ (PORT) ในสหรัฐโดยไม่ต้องเก็บสินค้าไว้เป็นเดือนๆจนกว่าสินค้าจะเต็มตู้ CONTAINER เหมือนกับบริษัทอื่นๆที่ทำอยู่
  • กำหนดวันออกของเรือถึงกรุงเทพล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องในวันที่ทำการจอง แม้กระทั่งสามารถบอกวันที่เรือที่จะถึงกรุงเทพในช่วงวันที่ต้องการได้ถึง 3 เดือนล่วงหน้า
  • บริษัทตัวแทนรับของจะออกหนังสือใบรับของ ระบุจำนวนชิ้นและปริมาตรของที่รับไว้ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาคำนวนอัตราค่าขนส่งได้ล่วงหน้า
  • บริษัทสยามฯจะแนะนำให้นักศึกษาไปดำเนินพิธีการออกของที่โกดังเก็บของเอง เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายที่กรุงเทพ แต่ถ้าไม่สะดวกที่ทำเอง บริษัทตัวแทนที่กรุงเทพมีบริการออกของและจัดส่งให้ถึงที่บ้านในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บริษัทสยามฯไม่มีนโยบายที่จะบังคับหรือชักชวนให้นักศึกษาว่าจะต้องใช้บริการออกของเหมือนอย่างบริษัทอื่นปฎิบัติอยู่
  • ค่าบริการออกของและค่าบริการใช้จ่ายต่างๆ ของที่ท่าเรือกรุงเทพจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราค่าบริการที่ทางบริษัทคำนวนไว้ล่วงหน้า

ทั้งหมดที่กล่าวไว้ทั้ง 9 ข้อ คือสาเหตุที่ชุมชนชาวไทยและนักศึกษา 99 ใน 100 คนที่ได้ใช้บริการของบริษัทสยามฯมาตลอด 25 ปีที่ผ่านมา

Start typing and press Enter to search