รายละเอียดสำหรับผู้นำเข้า

บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทของคนไทยที่เปิดธุรกิจในปี 1989 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Los Angeles เป็นบริษัทของคนไทยแห่งแรกในสหรัฐฯที่ดำเนินธุรกิจขนส่งพัสดุสินค้าทางอากาศและทะเล ระหว่างสหรัฐฯและประเทศไทย บริษัทสยามฯเป็นบริษัทขนส่งแห่งเดียวในสหรัฐฯที่มีลูกค้า (importer) จากประเทศไทยมากกว่า 55 บริษัทฯที่ใช้บริการขนส่งของบริษัทตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา

บริษัทสยามยินดีที่จะให้บริการรับส่งสินค้าทั่วๆไปกับลูกค้ารายใหม่ๆจากสหรัฐถึงประเทศไทย โดยที่บริษัทสยามฯได้เปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น หากท่านสนใจในบริการหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามจากบริษัทของเราที่กรุงเทพฯหรือส่งข้อความผ่าน    E Mail (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานที่กรุงเทพในกรณีที่ต้องการให้พนักงานของเราโทรไปหาท่านที่สำนักงานในวันถัดไป

ตัวแทนสาขาที่กรุงเทพ ตัวแทนสำนักงานใหญ่
SIAM INTERFREIGHT CO., LTD. SIAM INTERNATIONAL FREIGHT LINES
3360/6-8 SOI MANOROM, RAMA4 ROAD 1207 W MAHALO PLACE
KLONGTON, KLONGTOEY, COMPTON, CA 90220
BANGKOK, 10110 THAILAND TEL. 310 338 1284
TEL. +66-2-249-9001 ต่อ 62 หรือ 24 EMAIL: siamint@aol.com
EMAIL: siam@siaminterfreight.com

 

บริษัทสยามฯเปิดธุรกิจในปี 1989 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ LOS ANGELES เป็นบริษัทของคนไทยแห่งแรกในสหรัฐฯที่ทำธุระกิจขนส่งพัศดุสินค้า (International Air & Sea Freight Forwarder)  ปัจจุบันบริษัทฯเป็นตัวแทนของผู้ซื้อในประเทศไทยมากกว่า 40 บริษัท และมีความประสงค์ที่จะแนะนำกิจการของบริษัทให้กับผู้ซื้อ (Importer) อื่นๆ

บริษัทสยามฯมีความยินดีที่จะเสนอกิจการของบริษัทฯเพื่อจะให้ท่านได้รับทราบและพิจารณาความแตกต่างระหว่างกิจการของบริษัทสยามกับบริษัทขนส่งอื่นๆ ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

1   บริษัทสยามฯนั้น นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนบริษัทขนส่งในสหรัฐกับผู้ซื้อแล้ว  เรามีความรับผิดชอบเสมือนหนึ่งเราที่เป็นพนักงานของผู้ซื้อ (Importer) รับช่วงงานต่อจากผู้ซื้อ (Importer) ในการติดตามและประสานงานกับผู้ขาย (Exporter) หลังจากเสร็จงานในกรุงเทพฯในเวลา 5 โมงเย็น และเป็นช่วงเวลา 8 โมงเข้าในวันเดียวกันที่ ทั้งนี้หมายความว่าผู้ซื้อมีพนักงานทำงานถึง 16 ชั่วโมงต่อวัน

2  เนื่องจากเป็นบริษัทคนไทย ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือเกิดเหตุด่วนกับพัสดุสินค้า หรือขาดการติดต่อกับผู้ขาย พนักงานของเราจะยินดีที่จะโทรหาผู้ซื้อโดยตรงในช่วงเวลาเปิดทำการตอนเช้าของผู้ซื้อ

3   บริษัทอื่นๆ ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจจะไม่มีเวลาพอหรือให้ความสนใจที่จะติดตามงาน Routing order ของผู้ซื้อเพราะว่าพนักงานของบริษัทนั้นๆ ที่ภาระกิจอื่นๆที่จะต้องทำ

4  พนักงานของบริษัทสยามที่ได้รับมอบหมายดูแลทางด้าน Routing order จะติดตามและรายงานความคืบหน้าของสินค้ากับผู้ซื้อ (Importer) ดังเช่น ปัญหาของสินค้า (ถ้ามี)  กำหนดระยะเวลาของสินค้าที่พร้อมส่ง กำหนดระยะเวลาวันที่ส่งออกจากสหรัฐและถึงกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นทางเรือหรือทางอากาศ

5   บริษัทสยามจะติดต่อกับผู้ขาย (Exporter) ขอให้จัดส่ง Shipping Documents ให้กับบริษัทสยามฯทันทีที่สินค้าพร้อมเสร็จที่จะส่งออก เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งต่อไปให้ผู้ซื้อรับทราบข้อมูลล่วงหน้า ก่อนที่สินค้าจะส่งออกจากบริษัทของผู้ขาย (Exporter)

6   สำหรับพัสดุสินค้าทางอากาศ Air Freight บริษัทยินดีที่จะใส่อัตราขายในตัว House Air Way Bill ให้น้อยกว่ากำหนดราคาขายที่แท้จริงกับผู้ซื้อเพื่อที่จะได้มีส่วนลดภาษีนำเข้า

 

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นระหว่าง Importer/Exporter และพนักงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งพัสดุสินค้า

1. อุปสรรคในการติดต่อประสานงานและหรือสอบถามความคืบหน้าของสินค้า

ก. เรื่องภาษาที่ใช้ในการติดต่อ

ข. ความแตกต่างของเวลาระหว่างประเทศ

ค. ไม่ได้รับคำตอบจาก Exporter เกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าที่สั่งซื้อ

2. ส่งสินค้าผิดหรือไม่ครบตามรายการ

3. อัตราค่าขนส่งมีราคาสูงเนความจริง ทำให้ต้องเสียภาษีอาการเพื่มชึ้น และทำให้ต้นทุนสูงเกินมาตราฐาน

4. เอกสารการขนส่งไม่เรียบร้อย หรือไม่ถูกต้องตามความต้องการของ Importer ซึ่งอาจจะถุกปรับจากกรมศุลกากรหรือ

เสียเวลาคอยเอกสารชุดใหม่

5. จัดส่งพัศดุสินค้า ทางอากาศ โดยไม่คำนึงถึงการรวมสินค้าให้เข้ามาพร้อมกับ Airwaybill เดียวกัน ในกรณีที่มี order อื่นๆซึ่งเสร็จในวันที่ไล่เลี่ยกัน

6. Agent (Forwarder)ต้นทางจัดส่งพุศดุสินค้าผิดเป้าหมายตามความต้องการของดังเช่น

ก  ใช้สายเดินเรือผิดจาก USA

ข   ไม่ใช้ Discharge Port ในประเทศไทยตามความต้องการของ Importer

ค   ไม่คำนึงถึงความเร่งด่วนของพัศดุสินค้า

บริษัทสยามฯขอรับรองว่าอุปสรรถหรือเหตุการณ์ที่ระบุไว้จะไม่เกิดขึ้นในบริการของสยามฯที่จะมอบให้กับบริษัททั่วๆไปในกรุงเทพฯ

Start typing and press Enter to search