บริการขนส่งพัสดุสินค้าทางทะเล  Ocean Freight

บริษัทฯมีศูนย์บริการรับพัสดุสินค้า (Hub Station) อยู่ถึง 25 แห่งในสหรัฐฯ เมื่อได้รับพัสดุสินค้าจาก Exporter ต่างๆ ที่มีสำนักงานอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์รับของของบริษัทฯ ดูรายชื่อศูนย์รับของ City/States and Sailing Port พร้อมกับระยะการเดินทางจาก Port  นั้นๆถึงลาดกระบัง

*หมายเหตุ  นอกจากสถานีรับของที่ลาดกระบังแล้ว บริษัทฯสามารถจัดส่งพัสดุสินค้า ถึงท่าเรือ PAT, SCT AND BMT ได้ตามความประสงค์ของ Importer แต่ระยะเวลาวันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7 วัน

LESS THAN CONTAINER (LCL) HUP TERMINALS
CITY STATE SAILING PORT TRANSIT TIME
ATLANTA GEORGIA SAVANNAH 38
BALTIMORE MARYLAND NEW JERSEY 40
BOSTON MASSACHUCETTS SAVANNAH 40
CHARLSTON N.CAROLINA SAVANNAH 38
CHARLOTE S.CAROLINA SAVANNAH 38
CHICAGO ILLINOIS LOS ANGELES 25
CINCINNATI OHIO LOS ANGELES 25
CLEVELAND OHIO LOS ANGELES 25
COLUMBUS OHIO LOS ANGELES 25
DALLAS TEXAS LOS ANGELES 25
HOUSTON TEXAS LOS ANGELES 25
INIDIANAPOLIS INDIANA LOS ANGELES 25
LOS ANGELES CALIFORNIA LOS ANGELES 25
MEMPHIS TENNESSIE SAVANNAH 38
MINNEAPOLIS MINNESOTA LOS ANGELES 25
NEW ORLEANS LOUISIANA LOS ANGELES 25
NEW YORK NEWYORK NEW JERSEY 40
NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY 40
NORFOLK VIRGINIA NEW JERSEY 40
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA NEW JERSEY 40
PORTLAND OREGON LOS ANGELES 25
OAKLAND/SFO CALIFORNIA LOS ANGELES 25
SEATTLE WASHINGTON LOS ANGELES 25
NOTE 1. TRANSIT TIME FROM ALL ABOVE PORTS TO LAT KRA BANG TERMINAL
   2. WE CAN ALSO PROVIDES SERVICES TO PAT, BMT AND SCT UPON REQUEST

Start typing and press Enter to search