บริการขนส่งทางอากาศ

ปัจจุบันบริษัทสยามฯมีลูกค้า (importer) ที่ประเทศไทยที่ใช้บริการขนส่งพัสดุสินค้าทางอากาศมากกว่า 40 บริษัท และเป็นบริษัทฯขนส่งแห่งเดียวในสหรัฐฯที่มีลูกค้าจากเมืองไทยใช้บริการขนส่งของสยามมากที่สุดเป็นระยะกว่า 25 ปี

บริษัทสยามฯยินดีที่จะให้บริการการขนส่งทางอากาศกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯที่ต้องการขนส่งพัสดุสินค้าทั่วไป ไปยังประเทศไทยจากสนามบินต่างๆไปสหรัฐฯ

  • Los Angeles, CA
  • San Francisco, CA
  • Seattle, WA
  • Dallas, TX
  • Houston, TX
  • Atlanta, GA
  • Miami, FL
  • Newyork, NY

บริการอัตราค่าขนส่งจะขึ้นอยู่น้ำหนักของพัสดุที่แท้จริง หรือคำนวณจากปริมาตรรวมของสินค้า และขึ้นอยู่กับสนามบินที่จะส่งออก

หมายเหตุ หากลูกค้าท่านใดที่มีกิจการจัดส่งของจำพวกของที่สั่งซื้อทาง ebay กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการจัดส่งได้โดยตรงที่บริษัท เพราะการจัดส่งแบบนี้มีข้อกำหนดการขอบเขตการขนส่งแตกต่างจาพัสดุสินค้าทั่วๆไป

Start typing and press Enter to search