บริษัทประกันภัย (Insurance) ในสหรัฐฯไม่มีนโยบายออกใบประกันภัยให้กับของใช้ส่วนตัว หรือของใช้ภายในครัวเรือน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถรับทราบมูลค่าของๆที่จัดส่ง หรือจำนวนหีบห่อที่แน่นอน

ถ้าเกิดการเสียหายหรือสูญหายในช่วงระยะของการขนส่ง บริษัทฯจะรับผิดชอบตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ด้านหลังของ Bill of Landing

ในกรณีที่สิ่งของชำรุดหรือเสียหายให้ผู้ส่ง/ผู้รับของปฎิบัติดังต่อไปนี้

ในขณะที่อยู่ในโกดังตรวจปล่อยของที่ลากกระบัง และก่อนที่จะเซ็นชื่อรับของให้ตรวจสอบดูสภาพของหีบห่อว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมรึเปล่า ถ้าหากพบว่าหีบห่อใดอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายหรือสงสัยว่าจะมีของแตกเสียหาย หรือหีบห่อไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในบัญชีรายการของเรือใน Bill of Landing ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่โกดังสินค้า ให้ลงบันทึกเป็นหลักฐานตามสภาพที่ตรวจพบ จำนวนและหมายเลขของหรือที่ชำรุดหรือหายไป
  2. เก็บใบแจ้งเหตุที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อนำมาประกอบทำ CLAIM กับบริษัทสยาม ต่อไป
  3. ถ่ายรูปหีบห่อและสิ่งของต่างๆ ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน
  4. โทรแจ้งรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้กับบริษัทตัวแทนของบริษัทสยามรับรู้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบและปฏิบัติด้วย
  5. บริษัทสยามอาจจะไม่พิจารณารับผิดชอบ ถ้าหากพบว่ามีของชำรุดหรือไม่ครบตามจำนวน หลังจากได้เคลื่อนย้ายของออกไปจากโกดังสินค้าแล้ว

Start typing and press Enter to search